Fotoemocje.plPolityka cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Data ostatniej aktualizacji: 25-05-2018

Poniższy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej prowadzonej w domenie fotoemocje.pl (zwanej dalej Stroną).

Zapewniam, że powierzone mi dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązuję się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: GDPR).

Administrator strony

Administratorem Strony oraz danych osobowych zawartych na Stronie jest Grzegorz Figiela, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Fotoemocje Grzegorz Figiela, ul. Stefana Żeromskiego 8, 37-550 Radymno, NIP: 7921304075

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@fotoemocje.pl lub pod numerem telefonu: 697-191-697.

Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w następującym zbiorze:
„ZBIÓR DANYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO”
Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości/zapytania

Cel przetwarzania:
dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są do kontaktu z Użytkownikami i odpowiedzi na wysłaną wiadomość/zapytanie ofertowe.

Podstawa prawna przetwarzania:
prawnie uzasadniony interes Administratora (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

Administrator nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

Ponadto administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Stroną, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika:
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, a także prawo do przenoszenia danych,

Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania,
jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie przeze mnie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregoś ze swoich praw, proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Polityka plików Cookies

Co to są pliki Cookies i do czego służą

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzania przez niego różnych stron w Internecie.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas istnienia, oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Kontrolowanie i usuwanie plików Cookies

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

Pliki Cookies wykorzystywane na mojej stronie

Na Stronie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Google Analytics

Na Stronie używane jest narzędzie Google Analytics dostarczane przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to narzędzie używane do analizy ruchu w internecie pozwalające właścicielom witryn na uzyskanie dogłębnej analizy w czasie rzeczywistym jak ich witryna jest używana, jak bardzo i przez kogo. Według informacji Google zawartych w Google Ads Data Protection Terms: Service Information, Google Analytics zbiera następujące typy danych osobistych:

 • Identyfikatory online włączając pliki cookies
 • Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń
 • Identyfikatory klientów

Pliki cookies wykorzystywane przez firmę Google Inc. podlegają jego własnej polityce prywatności. Jeśli Użytkownik chce zablokować zbieranie danych przy pomocy tego narzędzia może skorzystać z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Twoje dane uzyskane na mojej Stronie za pomocą plików cookies będę przetwarzać:

 • w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam zamieszczanych na innych stronach internetowych,
 • w celu dokonywania analiz marketingowych,
 • w celu badania ruchu na mojej Stronie internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane na Stronie:

_gid –  służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Jest on odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics (czas przechowywania: 24 godziny).

_ga – ten rodzaj plików cookie jest związany z Google Universal Analytics. Jest on używany do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie im losowo wygenerowanych numerów jako identyfikatorów klienta i wykorzystywany jest do obliczenia ilości odwiedzających (czas przechowywania: 760 dni).

_gat – ten rodzaj plików cookie jest związany z Google Universal Analytics. Jest używany do monitorowania i śledzenia zachowania odwiedzających stronę, anonimowo. Plik ten nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i wykorzystywany jest do ograniczania liczby zapytań wysyłanych do usługi doubleclick.net.(czas przechowywania: 10 minut).

Inne

Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych, np. do facebook.com. Nie ponoszę odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecam do zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Zastrzegam sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.


Facebook